Can Opportunistically Collected Citizen Science Data Create Reliable Habitat Suitability Models for Less Common Species?

Post provided by Ute Bradter, Mari Jönsson and Tord Snäll

Detta blogginlägget är tillgängligt på svenska

Opportunistically collected species observation data, or citizen science data, are increasingly available. Importantly, they’re also becoming available for regions of the world and species for which few other data are available, and they may be able to fill a data gap.

Siberian jay ©Ute Bradter

Siberian jay ©Ute Bradter

In Sweden, over 60 million citizen science observations have been collected – an impressive number given that Sweden has a population of about 10 million people and that the Swedish Species Observation System, Artportalen, was created in 2000. For bird-watchers (or plant, fungi, or other animal enthusiasts), this is a good website to bookmark. It will give you a bit of help in finding species and as a bonus, has a lot of pretty pictures of interesting species. Given the amount of data citizen science can provide in areas with few other data, it’s important to evaluate whether they can be used reliably to answer questions in applied ecology or conservation. Continue reading

Kan medborgarnas opportunistiskt insamlade data användas för artutbredningsmodeller av mindre vanliga arter?

Bloginlägg av Ute Bradter, Mari Jönsson och Tord Snäll

This blog post is available in English

Opportunistiskt insamlade artobservationer av frivilliga, så kallade medborgarforskningsdata, blir alltmer tillgängliga. Dessa data har potentialen att fylla ett databehov för olika regioner i världen och arter för vilka få andra data är tillgängliga.

Siberian jay ©Ute Bradter

Lavskrika ©Ute Bradter

I Sverige har över 60 miljoner artobservationer samlats in av frivilliga i Artportalen – ett imponerande antal med tanke på att Sverige har en befolkning på cirka 10 miljoner människor och att webbplatsen endast har funnits sedan år 2000. För fågelskådare (eller växt-, svamp-, andra djurentusiaster), är Artportalen en bra hemsida att bokmärka om man vill ha lite hjälp med att hitta arter eller tycker om att titta på vackra bilder på arter. Globalt samlas ett stort antal sådana uppgifter för artförekomst i Global Biodiversity Information Facility. Med tanke på den mängd data som medborgarforskare kan tillhandahålla för områden med få andra data är det viktigt att utvärdera om de kan användas för att tillförlitligt besvara frågor inom grundläggande ekologi eller naturvård. Continue reading

The Social Life of Birds: A New Technique for Studying Behavioural Ecology

Post provide by Damien Farine

Esta publicación de blog también está disponible en español

Key Challenges when Studying Social Behaviour

Researchers are increasingly interested in how social behaviour influences a range of biological processes. Social data have the interesting mathematical property that the number of potential connections among individuals is typically much larger than the number of individuals (because individuals can interact with every other member of their group). This introduces a huge challenge when it comes to collecting data on social interactions—not only does the amount of data needed increase exponentially with group size, the data can also be more difficult to record.

Larger groups have more simultaneous interactions, making it harder for observers to capture a complete or representative sample. It’s also more difficult for observers to tell individuals apart in larger groups. Coloured markers are often used to distinguish different members of a group – the bigger the group, the more complex the markers are needed.

Group-level properties or behaviours can also emerge or change rapidly over time or depending on the situation. This means that observations have to be made at high temporal resolution. To study social behaviour with group sizes that resemble those occurring in nature, we need new techniques to extract sufficient information from social groups. Continue reading

Un nuevo método para automatizar los estudios de comportamiento en aves

Escrito por Gustavo Alarcon-Nieto

This blog post is available in English

Existe un creciente interés por parte de muchos investigadores por entender cómo el comportamiento social de los animales influencia otros procesos biológicos. Sin embargo, estudiar las interacciones entre múltiples individuos presenta un enorme reto metodológico, ya que el número de potenciales interacciones simultáneas aumenta, casi exponencialmente, con el tamaño del grupo (cada individuo puede interactuar con todos los demás miembros del grupo). Además, la cantidad de datos necesarios para un análisis robusto también se incrementa, haciendo difícil que los registros sean completos y representativos. Continue reading